Recent update

Subscribe to RSS feed

Дневен център за деца с увреждания в гр.Пловдив

април 28th, 2009 by victory_77

На 29.04.2009 г., сряда, от 11,00 ч. в сградата на Дом за деца “Олга Скобелева”, Пловдив (бул. “Марица” 142), ще се проведе официално откриване на Дневен център за деца с увреждания. Центърът е социална услуга, предоставяща на децата възможност да бъдат отглеждани в семейна среда, да получат качествени специализирани грижи и помощ по отношение задоволяване на ежедневните здравни, образователни, рехабилитациоонни потребности, потребности от организация на свободното време, както и да се интегрират в живота на общността, уточниха от общината. Капацитет на центъра е за 40 души.

Дневен център за деца с увреждания предоставя:

* Помощ от специалисти - логопед, психолог, социален работник, рехабилитатор, кинезитерапевт, социален педагог, специален педагог;
* Обучение в опознаване на света, дейности от ежедневието, училищна подготовка по програми за масово и помощно училище;
* Организиране на свободното време чрез подходящи игри, развлечения и спорт;
* Оказване на подкрепа на семействата на деца с увреждания чрез консултиране, информиране, обучение.

Потребители на услугата са деца на възраст от 7 до 18 години, с физически и множествени увреждания, които имат експертно решение на ТЕЛК. В Дневния център се приемат деца с: разстройства на развитието; разстройства на развитието на речта и езика; разстройство на развитието на двигателните функции.

Допълнителна информация:

Община Пловдив
Тел.:+ 359 32 656 400; + 359 32 656 797
E-mail: signal@plovdiv.bg

Posted in Отношения между хората и поведение | |

Leave a reply


*
Моля въведете символите от картинката.
Anti-Spam Image