jump to navigation

m.LEX.BG – за да бъде правото навсякъде с вас! септември 24, 2012

Posted by admin in : Uncategorized , add a comment

m.lex.bg.picОт м. Септември 2012 г. Справочникът на Българският правен портал LEX.BG е оптимизиран за лесен и удобен достъп през мобилен телефон.

m.lex.bg разполага с оптимизиран за мобилната среда код, съобразен с наложените ограничения, като резолюция на екрана и технически възможности на мобилните устройства.

Мобилната версия на портала осигурява по-бърз и интуитивен достъп до справочната секция на LEX.BG, без да натоварва потребителите с допълнителни суми за използван трафик и включва:

* актуалните версии на нормативните актове – конституция, закони и подзаконови актове;

* последен брой на Държавен вестник в деня на обнародването му;

* контактна информация на държавните институции, съдилища, прокуратури, следствени служби и др.

* справки за статуса и специализациите на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, вещи лица, медиатори.

За да стигнете до оптимизираната версия на справочника е достатъчно да разполагане с мобилен телефон с достъп до интернет и да въведете lex.bg в мобилния браузър.

Ако имате проблеми, уверете се, че имате достъп до интернет, проверете дали настройките на мобилния ви телефон за достъп до мрежата са конфигурирани правилно.