jump to navigation

Малко са българите, които използват защита срещу злоупотреби със сигурността в интернет юли 9, 2012

Posted by admin in : Uncategorized , add a comment

Едва 21% от българите използват защита срещу злоупотреби, свързани със сигурността в интернет, докато за ЕС средният дял на потребителите, инсталирали защита, е 51 на сто. Това показват данните от проучване на Евробарометър, разпространени днес от Европейската комисия, предава БТА.

Близо половината европейци и една трета от българите отговарят, че се предпазват от злоупотреби, като не отварят електронни писма от непознати адреси. Една четвърт от европейците и всеки десети българин използва различна парола за различните сайтове, изискващи регистрация, за по-голяма сигурност.

Данните показват, че близо 40 на сто от българите и 70 на сто от останалите в ЕС са уверени, че могат добре да използват мрежата за банкиране или покупка на стоки. Близо два пъти по-голям е броят на българите, сравнено със средните данни в ЕС, които предпочитат да купуват стока направо от човек, а не чрез компютър. По отношение на употребата на интернет за четене на новини броят на българите, които ползват тези възможност, е повече от средния брой на останалите европейци - 67 срещу 64 процента. Сходно е съотношението и за дейността в социалните мрежи - тази услуга е ползвана от 62 на сто от българите и 52 процента от останалите в ЕС.

Близо 40 на сто от гражданите на Общността и едва 22 на сто от българите влизат в интернет повече от веднъж на ден. Отговор “никога не влизам в интернет” дават близо една трета от гражданите на ЕС и близо половината от хората у нас. Една трета от всички отговорили ползват мрежата на работа, а вкъщи влизат 95 на сто от анкетираните.

Проучването показва още, че потребителите са сериозно загрижени за сигурността в интернет - 89 процента избягват да разкриват лична информация онлайн, а 74 на сто мислят, че рискът да станат жертви на престъпления в мрежата се е увеличил през изминалата година. Общо 12 на сто от потребителите в ЕС вече са пострадали от онлайн измами, а 8 на сто са станали жертва на кражба на самоличност. Въпреки това 53 процента не са променили нито една от своите пароли през изминалата година.

Общо половината потребителите заявяват, че купуват стоки или използват услуги онлайн, че използват социални мрежи, онлайн банкиране, а 20 на сто продават стоки или услуги в интернет. Една трета не се чувстват сигурни в способността си да използват интернет за онлайн банкиране или за пазаруване.

Комисията отбелязва, че от следващата година ще започне работа Европейският център по киберпрестъпност, който ще се съсредоточи върху престъпните дейности онлайн, извършвани от организирани престъпни групи, по-специално нападения срещу онлайн банкирането и други финансови дейности. Центърът ще се стреми да подобри защитата на създадените в социалните мрежи профили срещу престъпно проникване и да предостави информация и анализ на националните правоприлагащи органи. Това се очаква да подпомогне борбата срещу кражбата на онлайн самоличност, сексуалната експлоатация и злоупотребите с деца, кибернетични атаки, засягащи ключови инфраструктури и информационни системи в Европа. Центърът ще се помещава в централата на Европол в Хага, където ще работят 30 специалисти от ЕС.