jump to navigation

Твърде големи ли са някои адвокатски кантори, за да поддържат корпоративни блогове? септември 2, 2011

Posted by admin in : Сериозно , 2comments

blog1.jpegВ последните 10 месеца правната блогосфера се разширява с бързи темпове. За този кратък период броят на поддържаните от адвокатските кантори в класацията Америка топ 100 блогове се е увеличил повече от два пъти (от 126 на 270 блога). Независимо, че 2011 е определяна от експертите като годината на блоговете с юридическа тематика, този растеж продължава да бъде определян като непропорционален, защото най-големите адвокатски кантори не поддържат блогове. Предвид факта, че от общо 26 000 юристи, заети в 10-те най-големи кантори в Америка, са създадени и се поддържат едва 12 правни блога, резонно възниква
въпросът защо тези впечатляващи в мащабите си организации не следват общите за пазара тенденции? Вероятно заради умело изградена стратегия. Най-големите кантори предприемат значително по-агресивен подход при поднасяне на информация, касаеща работата им - те използват общи корпоративни съобщения и пресрилийзи, като по този начин елиминират риска отделните адвокати да представят “изкривена” информация. Експертите по интернет маркетинг отбелязват този подход като грешен, отчитайки факта, че преобладаващата част от клиентите наемат не фирмата, а конкретен адвокат. Повече от 50% от уеб трафика към сайтовете на канторите е съсредоточен в секциите с информация за екипа и биографиите на юристите, а 51.4% от корпоративните юридически съветници не биха наели адвокат, който няма силно и надеждно онлайн присъствие. Тъй като основните два начина за наемане на експерт остават референциите на бизнес партньори и търсенията в интернет, онлайн присъствието на юристите е от особено значение при предлагането на услугите.
Ползването на социалните медии, каквито са блоговете, има за цел не постигане на обща популярност, а изграждането на онлайн репутация, която е от полза както за конкретен адвокат или групова практика, така и за цялата адвокатска кантора. Авторът прогнозира, че през следващите три години промяна в сектора ще има и големите кантори ще са изправени пред предизвикателството да поддържат както корпоративен общ блог, така и да отделят време и усилия за изграждане на индивидуална онлайн репутация за всеки от юристите си.

Гарантира ли поддържането на правен блог повече приходи?

Отговорът не е еднозначен. Има редица юристи, които поддържайки блогове, успяват да привлекат нови клиенти, но решенията на потенциалните клиенти не винаги са основани само и единствено на онлайн присъствието на юристите. Последните проучвание показват, че клиентите не се интересуват как са представени юристите в корпоративните сайтове. Те се интересуват какво социалните медии, като Google и LinkedIn, казват за конкретния експерт. Така блоговете се явяват сравнително достъпен начин за попълване на онлайн профила на експертите с постове и съобщения, релевантни на техния опит и умения. До момента маркетинг специалистите не виждат директна връзка между общите приходи на канторите и общия брой на поддържаните блогове, но фактът че за последната година общият брой на индивидуалните блогове на канторите, поддържащи такива нараства, показва, че те вярват, че тези социални инструменти дават добри резултати.

Авторът (Adrian Dayton) е адвокат и консултира експерти-юристи при изграждане на онлайн умения и репутация и съзадаване на индивидуални и корпоративни социални и медийни стратегии.

Оригиналният текст на статията можете да откриете тук.