jump to navigation

За блоговете

Блог – от англ. “webblog” – „web“ (мрежа, интернет) и „log“ (дневник, запис на случващи се събития). Блогът е уебсайт. И дневник. И средство, чрез което  споделяте с другите новини, фотографии, социални проблеми и лични преживявания. И комуникационен канал. И презентация. И ваше отражение.

Comments»

no comments yet - be the first?